What do you even do?

Hat and jumpsuit from Urban Outfitters.

Scroll down for English version.

Jag får den här frågan mycket: “Vad gör du ens?” Igår fick jag en kommentar från en kvinna som heter Anne som skrev,

“Jag forstar inte vad du “jobbar” med. Ser det inte som ett jobb med att ta foton och selfies pa en sjalv och publicera pa instagram.. Alla gor ju det. Inget jobb, en hobby. Sen va ledig en hel sommar visar ju att du lever livet som ett kandisbarn men vad ska du gora nar Parneviks inte levererar langre? Din syster Peg har ju iallafall en karriar och jobbar hart. Forstar inte vad du har for jobb du pratar om? Du verkar genuint naiv men en sockersot tjej.”

Det här fick mig verkligen att tänka. Vad gör jag? Vad betyder det att vara en influenser? I dagens samhälle finns det några riktigt konstiga jobb, helt plötsligt kan du ha ett fulltid jobb som YouTuber och på Instagram och jag förstår att det kan vara lite skrämmande att undrar var vår framtid är på väg, eller hur? För mig är en Influencer någon som påverkar människor. Det kan vara allt från att påverka någons stil, eller vad de köper, eller påverka en person att donera till en välgörenhet, eller vi kan till och med påverka människor på extremt negativa sätt. Jag är inte säker på om jag har en vis tema för vad jag gör för att påverka mina följare, jag är bara mig själv och postar vad jag tycker om. Men det jag tycker är viktigt är att ha en positiv inverkan. Jag postar och pratar mycket om feminism, rasism, osäkerhet, body positivity, ett hälsosamt sexliv, kärlek, alla upp-och nedgångar i relationer, terapi, mental hälsa och naturligtvis gillar jag att posta om mode och de roliga sakerna i livet som att resa och holidays som Halloween och jul och Valentine’s day! Du kan förvänta dig en hel månad framåt i oktober med pumpkin carving och stickade tröjor. Så mitt svar är det jag gör, är att påverkar människor … nu är frågan, är det ett jobb?

Jag ser influencers som arbetar hårdare än någon jag känner och sen ser jag människor som ser sin plattform som en sido hobby. Jag skulle säga att jag är någonstans däremellan. Min familj hade en tv-show i över 4 år där vi arbetade 06.00 till 22.00 varje dag i flera månader. Och nu är det inte bara ett normalt jobb, det är ett jobb som är emotionellt och fysiskt tömande. Där du öppnar upp för hat och kritiker som känner att dom kan kommentera ditt liv varje dag. Vi avslutade vår tv-show och nu ser mitt jobb ut lite så här: möten, intervjuer, plåtningar, uppdatering av alla sociala medier plattformar hela tiden, projekt, business resor och mycket mer. MEN som jag sa, jag tar det inte roligt som ett full tids jobb. Det här är inte min döende passion, men jag trivs och det är hur ett jobb kan och kanske borde vara. Göra något du bara njuter av! Angående frågan om att jag är bortskämd, ja jag är väldigt väldigt mycket privilegierad. Ärligt talat, jag är också bortskämd ibland också. Men vad som är viktigt för mig är att erkänna det privilegiet och ifrågasätta det varje dag! Inte till den punkt där jag bygger självhat, men bara för att vara tacksam. Vilket jag är, jag är super tacksam för de möjligheter som jag kanske orättvist har fått och jag kommer att ta hand om dem för den exakta anledningen!

English:

I get this question a lot: “what do you even do?” Yesterday I got a comment from a women named Anne who wrote in Swedish, “I do not understand what you “work” with. Does not look like a job taking photos and selfies of yourself and posting them to instagram. Everyone does it. No job, just a hobby. You saying you to the summer off from social media or your “job” shows that you live life off of being a celebrities daughter, but what will you do when your tv shows Parnevik’s does not deliver anymore? Your sister Peg has at least a career and is working hard. I do not understand what work you have that you’re talking about? You seem genuinely naive but a cute girl.”

This really got me thinking. What do I do? What does it mean to be an influencer? In today’s society there are some really strange jobs, all of a sudden you can make a living off YouTube and Instagram and I get it, it can be a little intimidating wondering where our future is headed, right? For me, an Influencer is someone who literally influences people. It can be anything from influencing someone’s style, or what they buy, or influencing a person to donate to a charity, or we can even influence people in extremely negative ways. I’m not sure if I have one certain theme of what I do to influence my followers, I am just myself and post what I enjoy. But what I do think is important is having a positive impact. I post and talk a lot about feminism, racism, insecurities, body positivity, having a healthy sex life, love, all the ups and downs of relationships, therapy, mental health, and OF course I enjoy posting about fashion, and the fun things in life like traveling and holiday joy! You can expect a full month ahead in October of pumpkin carving and warm sweaters hehe. So my answer is that’s what I do I influence people…now is that a job?

I see influencers who work harder than anyone I know and then I see people who view their platform as a side gig. I would say I’m somewhere in between. My family had a tv show for over 4 years where we worked 6am to 10 pm everyday for months. And not just a normal job, a job that is emotionally and physically draining. Where you open yourself up to cyber bullies and critics who feel like they know you and can comment on your life every single day. We finished our tv show and now my job involves meetings, interviews, photo shoots, updating all social media platforms at all times, projects, business trips, and more. BUT like I said, I take it with a grain of salt. This is not my dying passion, but I enjoy it and that’s how a job can and maybe should be. Doing something you simply enjoy! As for being spoiled, yes I am very very very privileged. Honestly, I am negatively spoiled at times too. But what is important for me is recognizing that privilege and questioning it each and every day! Not to the point where I build any more of self hatred, but solely to be thankful. Which I am, I am super thankful for the opportunities that I maybe unfairly have been given and I will treasure them for that exact reason!

6 Comments

 1. För ett tag sen började jag träna och gick då upp i vikt i muskle och så såklart. Har ALLTID varit pinnsmal innan men är nu mer ”normal” gick upp 10 kg och va inte ALLS bekväm med det. Fattade väll kanske inte att de skulle bli så när jag började träna.

  Men du har verkligen fått mig att kunna acceptera hur jag ser ut nu och må bra över det! Det är fan så mkt mer än vad folk med ”riktiga” jobb gör. Ditt jobb är viktigt och påverkar folk (iallafall mig) positivt. Och som sagt, det är viktigt. Puss & kram

  1. Penny Parnevik

   WOW vilken underbar kommentar!!! Är så impad av din resa med din kropp 💗💗💗

 2. Jag bestämde mig för att skriva min kommentar på engelska 😊

  I recently decided to spend less time om social media, because it sometimes give me negative thoughts, but your posts on your blog, insta and your vlogs gives me positive energy and inspiration! 😀 So keep on posting absolut your life it gives positive energy to me and many more people! 🙏

  1. Penny Parnevik

   Oh my gosh thank you so much!!! Ps. amazing English <3

 3. Nu fick jag en helt annan syn pa dig! Jag som skrev inlagget du uppmarksammade. Valdigt bra skrivet. Sa arligt och du forsoker inte ens forsvara dig. Tummen upp for detta. Kor pa som du gor and keep being humble. I do owe you a big apology.

  1. Penny Parnevik

   Tack! Uppskattar det! <3

Write a comment

Your email address will not be published.